Skip to content

Потърси съвет

Ти, екипът или фирмата ти имате проблем, свързан с имплементирането на Scrum или друг гъвкав подход за разработка на софтуер? ScrumBulgaria е общността от практикуващите Scrum и въобще гъвкави (Agile) подходи при нашата работа със софтуер, и като такава общност вярваме, че взаимно можем да си бъдем полезни. На всяка наша ежемесечна среща професионалисти представят техните проблеми и казуси и заедно се опитваме да ги разрешим. Ползата от това е за всички нас!

Някои напътствия за това как е най-добре да се подготвите за представянето можете да намерите тук.

[contact-form-7 404 "Not Found"]