Skip to content

Трета среща

by gssatcc on March 18th, 2010

Здравейте приятели!

Имам удоволствието да обявя, че следващата ни среща ще се проведе на 22 март във ФМИ “Бул. Джеймс Баучер” 5. За начален час приемаме 20:00. За по-лесно събиране предлагам това да стане във фоайето на факултета.

Следните теми ще бъдат засегнати на срещата:

  • Превода на Scrum Пътеводителя и одобряването на стандартен превод на Scrum термините на български;
  • Споделяне на най-добри практики от прилагането на Scrum в българския ИТ бизнес;
  • Обособяването на фокус-група сред членовете, която да се занимава с организаторски и философски дейности за потребителската ни група (нещо, което не всеки би избрал за занимание в свободното си време);

За допълнително инфо – питайте тук, в гугъл групата или Владо – 0885 448475.

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS