Skip to content

Предваканционна среща на Scrum Bulgaria

by gssatcc on June 22nd, 2010

За да не се забравим покрай планираните летни преживявания все пак ще се състои още една среща на групата, преди жегата и планинско-морското настроение си кажат думата.

Мястото на срещата отново е ФМИ (бул. Джеймс Баучър 5) и отново ще се състои в понеделник – 28.06.2010 oт 19:00. Събираме се във фоайето на Факултета, след което ще идем в подходяща за числеността ни зала.

На срещата ще се дискутират няколко неща, като на място можем да решим реда на темите:

  • Scrum конференция в България – да, не и защо?
  • Финализиране на превода на Scrum Guide – хвалби за най-заслужилите и какво правим с резултата;
  • Публикации на сайта на групата – кой, как и какво?
  • Scrum практика с благотворителна цел – как можем да го направим и каква би била ползата?

Както всяка друга среща ще имаме и много време да обсъждаме проблемите, които срещаме в прилагането на Scrum на работа (а може би и в живота?). Ако пък остане време, Моника ще ни разкаже за Scrum заниманията си в Шанхай, където изкара на скоро две седмици.

Не е излишно да се повтори, че всеки, прочел статията, може да се счита за поканен и може да води “гъвкави” приятели и колеги със себе си. Ако не са гъвкави, това ще се промени!

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS