Skip to content

Превод на Scrum Ръководството

by javornikolov on December 31st, 2010

Тук ще публикуваме работните версии на официалния български превод на Scrum Guide документа.

На този етап преводът е пълен, но има нужда от доизглаждане. Ще се радваме на обратна връзка с всякакви предложения за подобрения и корекции в текста на превода (за целта пишете на адреса на scrumbulgaria Google групата).

Актуална версия на превода може да се намери тук.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS