Skip to content

Среща на Scrum Bulgaria групата – 18 април 2011. Agile Lean Europe & Bulgaria

by javornikolov on April 5th, 2011

Ще се състои среща на ScrumBulgaria групата на 18 Април 2011, понеделник от 19:00 часа. Сборен пункт – фоайето на Факултета по Математика и Информатика (ул. Джеймс Баучър 5; град София).

Дневен ред:

  • Основна тема за обсъждане – визия и идеи за Agile Lean Europe (ALE) общността:
    1. Какво е важно за нас от България по отношение на цялата ALE общност (Европа). (В частност отговор на тези въпроси). Междувременно темата се дискутира тук: http://bit.ly/ale-xp2011-bulgaria-sb
    2. Как ще представим нашите идеи пред останалите? (В най-добрия случай се търси някой да се появи на XP2011 в Мадрид през май 2011).
  • Покрай горното – всякакви идеи за българската група сама по себе си. В това число и предложението на Николай Доковски за двудневно събитие на национално ниво, на което да си поговирм повечко  за SCRUM и Agile, да се запознаем с повече колеги от страната и да си помогнем взаимно в прилагането на гъвкавите методи за разработка на софтуер.
  • Приветства се участието на всеки, който има въпроси или желае да разкаже нещо интересно свързано със SCRUM, Lean, Agile или сродни теми. В тази връзка Моника Ковачка-Димитрова ще сподели как е минала срещата с Николай Митев от Варна.

Срещата е отворена за всички желаещи!

За информация (или ако позакъснеете), търсете Владо на 0885 448 475!

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS