Skip to content

Agile Lean Europe (ALE) инициативи

by javornikolov on May 23rd, 2011

Тук ще се опитам да обобщя някои мои впечатления от развитието на ALE мрежата напоследък.

Наскоро бях писал по темата за Agile Lean Europe (ALE) в scrumbulgaria google групата: тук, както  и за срещите на ALE в Мадрид по време на XP2011.

В резултат основно от “Срещата на Scrum Bulgaria групата на 18 април 2011“, събрах и описах някои наши идеи и опасения относно ALE – http://bit.ly/ale-bulgaria-ideas и ги споделих в съответната Linkedin дискусия. (Не се намериха хора от българска страна да ни представят в Мадрид, но все пак да си кажем какво е важно за нас, макар и само онлайн).

За моя радост, Jacopo Romei от Италия изяви желание на представи България и да ни бъде “делегат” на една от срещите в Мадрид (за визията на ALE). И така, на базата на нашите писания и малко допълнителни разяснения по Skype в последния момент – Jacopo се яви като предсавител на българските идеи, вместо на италианските такива 🙂
http://www.agiledevelopment.it/2011/05/an-italian-in-spain-representing-bulgaria-thats-the-e-in-ale/
Grazie Mille, Jacopo!

Пълен запис от срещата няма, но може да се види общто между нашите предложения и публикуваната визия, принципи, ценности и идеи (Agile Visiting Speakers, Bring Speaker to User Group, Agile @ Universities, ALE SOS, …). ALE общността е отворена за всички, които се смятат съпричастни (няма значение дали географски живеят в Европа). Също така е отворена за сътрудничество с други организации (като Agile Alliance, the Scrum Alliance, and the LSSC).

Повече подробности за множеството възникнали идеи и инициативи, може да се намерят на сайта на ALE: http://alenetwork.eu/.

Ето някои по-значими дейности, на които вече е даден ход:

Желаещите да представят нещо на съответните конференции (ALE 2011 в Берлин или онлайн webinar-ите), може да се свържат с организаторите.

Повечето обсъждания се провеждат в ALE Linkedin групата.

Всеки е свободен да се включи към съответните инициативи (или да инициира нови такива), с каквото намери за удачно.

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS