Skip to content

Малък ежемесечен семинар от Scrum общността – 19-ти май

by vloo on May 5th, 2011

Кога: 19-ти май (четвъртък),  2011,  18:30

Къде: SAP Labs Bulgaria, бул. Цар Борис III 136 A, София

Ще се състои месечната среща на Scrum практиците като вече ще се провежда във формат на семинар. Следва програмата на събитието:

18:30: Лекция на тема “Правилото 3х3 – как бързо да разберем дали правим Скръм или само негово подобие?”, която ще бъде водена от Моника Ковачка-Димитрова, дългогодишен Scrum практик и сертифициран ScrumMaster. Продължителността на лекцията ще бъде около 50 минути. Искаш да си лектор на следващата среща?

19:20: Представяне на специфична Scrum имплементация в собствения си екип ще направи Антоан Манчев от Микро Фокус.

Заяви желанието си за участие и представяне на твоят екип или фирма!

20:00: Владимир Василев от Штрак! ООД ще представи опитите си да внесе Scrum в млад екип на млада уеб компания и съпътстващите го проблеми.

Заяви желание за представяне на своя казус!

Дискусията ще бъде с отворен край, съответно няма фиксиран край на приключването й. В случай, че тя се е оказала твърде интересна, можем да я продължим след 21:00 в някое близко заведение, където допълнително ще се отпуснем в по-приятната неформална обстановка.

Входът за събитието е свободен!

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS