Skip to content

Превод на Scrum Ръководството (v0.9.1)

by javornikolov on June 17th, 2011

Готова е нова draft версия (0.9.1) на превода на Scrum ръководството – може да я намерите тук. Ще се радваме на обратна връзка!

Промените спрямо предишната версия общо взето са свързани с досегашните забележките на Пламен и коментарите около тях.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS