Skip to content

Второ издание на ежемесечния семинар от Scrum общността – 15-ти юни

by vloo on June 3rd, 2011

Кога: 15-ти юни (сряда),  2011,  18:30

Къде: бул. Джейм Баучер 76А, офис сграда Hill Tower (до бившия хотел Орбита или настоящият БЧК) – офиса на Micro Focus, гр. София

Ще се състои второто издание на месечната среща на Scrum практиците, което се провежда във формат на семинар. Следва програмата на събитието:

1. Продължение на лекция на тема “Правилото 3х3 – как бързо да разберем дали правим Скръм или само негово подобие?”, която ще бъде водена от Моника Ковачка-Димитрова, дългогодишен Scrum практик и сертифициран ScrumMaster. Продължителността на лекцията ще бъде около 50 минути. В първата част се наблегна на ролите в екипа, техните отговорности и нужни качества, за да работи Scrum. Във втората част ще се акцентира повече на артефактите и типовете срещи в Scrum. Искаш да си лектор на следващата среща?

2. Представяне на специфична Scrum имплементация в собствения си екип ще направи Антоан Манчев от Микро Фокус. В първата презентация започна с по-общо представяне на екипите от които е съставена фирмата и по какъв начин си взаимодействат предвид отдалечеността им един от друг. По-детайлно представяне ще има именно на тази среща.

Заяви желанието си за участие и представяне на твоят екип или фирма!

Заяви желание за представяне на своя казус!

Презентацията ще бъде с отворен край, съответно няма фиксиран час на приключването й. В случай, че тя се е оказала твърде интересна, можем да я продължим след 21:00 в някое близко заведение, където допълнително ще се отпуснем в по-приятната неформална обстановка.

Входът за събитието е свободен!

 

From → Събития

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS