Skip to content

Безплатни инструменти, помагащи при прилагане на Scrum

by javornikolov on July 4th, 2011

Статията е откъс от писмо на Явор Николов към google групата ScrumBulgaria.

Някои по-общи ресурси по темата:

Иначе като цяло доста “дървени” ми се струват всичките, на които  съм хвърлил поглед (основно търсех web-based инсталируеми такива, вървящи под Linux).
* аgileexpress – това е първото, които ми се стори сравнително прилично.

+ Има базови възможности за дефиниране на Проекти -> Итерации.

+ Дефиниране на Тhemes -> Stories -> Tasks.

+ Стена със статуса на задачите за итерацията: open->in progress ->test -> done.

– В един момент реших да трия някаква уж задача, но взе че се затри цялата тема с всички истории и задачи под нея…, при което реших да продължа експериментите с друг инструмент.

– Изкарва някаква графика от сорта на story points per iteration, но няма burndown charts.

* XPlanner-Plus. Има някои кусури, посочени по-долу, но като цяло върви стабилно.

+ Дефиниране на проекти и итерации

+ Дефиниране на Story-та и задачи.

+ Показва разни графики по прогреса на спринта и burn-down chart

– Няма йерархично групиране на задачи по теми/epics

– За попълване на backlog-a трябва първо да се направи итерация и се губи донякъде погледа върху целия продукт (по-скоро фокусът е върху управление на спринта).

– Няма интерфейс със стена със задачите: прогресът се управлява с набиване на разни дати/полета с оставащи часове по конкретната задача.

* Agilo. Базирано на Траc (issue tracking; wiki; интеграция с version control), но някак виси като “кръпка в него”.

+ За проекти ползващи Тrac, може би е полезна добавка. Възможност за адаптация и разширяване на инструмента.

+ Изкарва разни burn-down графики, стига да му харесат интервалите с
дати (иначе понякога се “бъгва”).

– Иначе изисква много щтракане за сравнително прости неща.

– Нацелих 2-3 пъти някакви бъгове (броя го за не-много стабилен)

От хостнатите като услуги в Internet инструменти:

* вече споменах flow.io

* pivotaltracker също изглежда прилично (за жалост вече е платено):

+ board-базиран с drag-and-drop на story-та от backlog-а (icebox -> current -> done).

+ burn-down графика

– Дефинирането на итерациите става малко неявно (задава се начало, ден от седмицата и продължителност на итерациите.).

– Story-тата се асоциират с конкретна итерация неявно (според полетата с дата). Съответно минават в статус Done само автоматично (щом итерацията им прилючи, но не преди това).

Някои други инструменти, добавени в последствие:

http://www.kanbanize.com/

http://agilescout.com/best-agile-tools/

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS