Skip to content

Превод на Scrum Ръководството (v0.9.4)

by javornikolov on July 10th, 2011

Готова е нова версия (0.9.4) на българския превод на Scrum ръководството – може да я намерите тук заедно с друга информация за състоянието на превода..

Ще се радваме на обратна връзка! Вече вървим към финализиране на превода, т.ч. ако някой има забележки към текущото му състояние, нека съобщи своевременно!

Помагащите в подготовката на превода и неговата проверка следва да обърнат внимание на раздела “Насоки за изготвянето и проверката на превода” от посочената по-горе страница.

One Comment
  1. Има обновена версия на Scrum Guide от 20 юли 2011, т.ч. предстои синхронизиране на промените. (Преводът v0.9.4 съотестства на Scrum Guide от 2010 г.).

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS