Skip to content

Превод на Scrum Ръководството (v11.07.1.0beta1)

by javornikolov on July 25th, 2011

Готова е нова версия (11.07.1.0beta1) на българския превод на обновеното Scrum ръководството от юли 2011. Може да я намерите на следния адрес заедно с друга информация за състоянието на превода: http://bgagile.org/resources/scrum-guilde-bulgarian-translation/.

Ще се радваме на обратна връзка! Вече вървим към финализиране на превода, т.ч. ако някой има забележки към текущото му състояние, нека съобщи своевременно! (Идеята е до 5-10 дни да го пратим за публикуване на scrum.org).

Помагащите в подготовката на превода и неговата проверка следва да обърнат внимание на раздела “Насоки за изготвянето и проверката на превода” от посочената по-горе страница.

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS