Skip to content

Превод на Scrum Ръководството (v11.07.2.0rc1)

by javornikolov on August 7th, 2011

Готова е пред-финална версия на българския превод на обновеното Scrum ръководството от юли 2011. Може да я намерите на следния адрес заедно с друга информация за състоянието на превода: http://bgagile.org/resources/scrum-guilde-bulgarian-translation/.

Ще се радваме на обратна връзка! Планът е до 10 август да обявим превода за готов и да го пращаме за публикуване на scrum.org.

Помагащите в подготовката на превода и неговата проверка следва да обърнат внимание на раздела “Насоки за изготвянето и проверката на превода” от посочената по-горе страница.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS