Skip to content

Превод на Scrum Ръководството – обновена финална версия (v11.07.3.0)

by javornikolov on August 17th, 2011

Обновен е преводът на Scrum Guide в съответствие с малка промяна по оригинала от 15 Август 2011, може да го намерите на следния адрес: http://bgagile.org/resources/scrum-guilde-bulgarian-translation/.

Промяната е в края на раздела за Product Owner с цел съгласуване с концепцията, че в Product Backlog вече говорим за подредба вместо за приоритизация. Повече по темата с новите промени по терминологията в Scrum се публикува тук: http://www.scrum.org/scrum-guide-updates

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS