Skip to content
Tags

,

Innovations in Software Тest Automation 2011, Sofia·25/11/2011

by javornikolov on October 23rd, 2011

Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2011 Conference е първото по рода си мащабно събитие, насочено към специалисти в областта на автоматизираното тестване на софтуерни системи и продукти.

В частност има лекция специално фокусирана върху тестването в Lean-Agile среда.

Входът за конференцията е безплатен (изисква се регистрация на сайта).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS