Skip to content

Scrum Ръководството – октомври 2011 (v11.10.1.0)

by javornikolov on October 23rd, 2011

Има леко обновена версия на Scrum Ръководството (от Октомври 2011). Преводът вече е синхронизиран с последните промени (които са минимални):  http://bgagile.org/resources/scrum-guilde-bulgarian-translation/.

Има и някои други интересни неща около дефиницията Scrum напоследък, споменати тук: http://www.scrum.org/news/tag/scrum-guide-updates

  • Scrum е обявен за отворен за разширения и промени и е описан формалният процес, по който става това
  • Появиха се няколко писания, описващи някои от по-съществените промени в терминологията и съдържанито на Scrum (т.е. тези от версиите на Scrum Ръководството от 2011 г.)

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS