Skip to content

Безплатни онлайн презентации за SCRUM и TDD

by vloo on February 12th, 2012

Две свободни презентации в Интернет (webinars), които се очакват скоро:

Всъщност същите организатори правят и други подобни събития от време на време – за повече информация може да се види тук:

Информацията бе получена от Явор Николов в google групата ни.

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS