Skip to content

Инструменти, подпомагащи прилагането на гъвкава разработка на софтуерни системи

by vloo on July 10th, 2012

Следните материали са част от курсовата работа на български студенти от СУ, завършили магистърска специалност Софтуерно Инженерство:

https://docs.google.com/folder/d/0B6ubsSVfBBnkWms3dkllWE9Rdm1RZXJneG9QeGx2Zw/edit#

From → Ресурси

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS