Skip to content

Магистърски курсови работи – инструменти за гъвкава разработка

by vloo on August 29th, 2012

В гугълската група преди време един колега сподели един набор от курсови работи на магистри от Софийски Университет. По думите на самия колега целта на тези курсови работи била да се направи обзор на съществуващите инструменти по отношение на Scrum, Kanban, XP, FDD и DSDM, както и сравнителен анализ между някои от тези инструменти.

Ето я и самата връзка към документите:

https://docs.google.com/open?id=0B6ubsSVfBBnkWms3dkllWE9Rdm1RZXJneG9QeGx2Zw

За жалост така и не спомена имената на авторите, за да ги посочим и тук.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS