Skip to content

AgileEE 2016 Conference – 8-9 April 2016, Kiev

by javornikolov on March 21st, 2016

На 8-9 Април в Киев ще се проведе поредното издание конференцията Agile Eastern Europe – AgileEE.

AgileEE е едно от най-големите и популярни Agile събития в региона, провежда се ежегодно от 2009 година насам и събира лектори, експерти и ентусиасти от региона и от цял свят.

Програмата, лекторите и друга информация за събитието може да намерите на сайта на конференцията: http://kiev2016.agileee.org

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS