Skip to content

Неформална среща на Agile общността в България – 18 декември 2017, 19:30 @ Brick Cafe, София

by javornikolov on December 15th, 2017

Заповядайте на следващото събиране на Agile общността в неформална обстановка на 18 декември 2017 (понеделник), 19:30 в Брик Кафе бар и динър, ул. “Константин Щъркелов” 11 (http://brickcafesofia.com/location/).

Събитието в социалните мрежи Виж събитието във Facebook

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS