Skip to content

More with LeSS – Greg Hutchings on How to Scale Scrum – 17.07 @ Paysafe

by Hristina Nedkova on July 10th, 2018
Имаме удоволствието да споделим покана към общността от Paysafe за среща с Greg Hutchings. Той е експерт в Lean, Agile, Scrum, Innovations, ще ни разкаже за LeSS и ще сподели опит при скалирането на Scrum в големи компании. Помислете какви въпроси бихте искали да му зададе, тъй като след презентацията ще има време да поговорите с него, както и за неформални дискусии.

Място на срещата: Capital Fort, Paysafe
Дата: 17 юли 2018
Час: 19:00 – 21:30

From → Новини

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS