Skip to content

Български превод на Scrum Ръководството

Тук ще публикуваме работните и окончателни версии на официалния български превод на Scrum Guide документа. Финалната версия е публикувана на официалния сайт на scrum.org.

Версия 13.07.1.0 [пълен финален превод на “Scrum Guide Юли 2013”]

Ще се радваме на обратна връзка с всякакви предложения за подобрения и корекции в текста на превода. За целта пишете на адреса на scrumbulgaria Google групата. (Цитирайте за коя версия се отнася забележката. Номерата на страниците указвайте спрямо .pdf формата.)

Насоки за изготвянето и проверката на превода

 • Помощна информация за съгласуване на работата по превеждането се поддържа в Google Docs spreadsheet (ScrumGuide in Bulgarian).
 • Sheet Policies – определени принципи и правила, с които искаме да е съгласуван преведеният документ. (Ако считате, че нещо е неадекватно – пишете коментар и сигнализирайте!)
 • Sheet Untranslated_<version> – списък от непреведените термини и причината да са непреведени (в съответната версия на превода). (Ако считате, че нещо е неадекватно – пишете коментар и сигнализирайте!)
 • Sheet terms_tr_<version> – списък от всички шаблонизирани думи със съответния им превод и брой срещания в текста (в съответната версия на превода).
 • Sheet Terminology – помощен списък от ключови термини и евентуални техни преводи (идеята е да помага при подбор на подходящ превод на съответните термини в Scrum Guide).
 • Sheet Backlog & Important notes – предстоящи/текущи/готови дейности по работата по изготването на преведения Scrum Guide.
 • Revisions – версии на превода на Scrum Guide (предварителни и финални).

Стари версии:

Версия 11.10.1.0 [пълен финален превод на “Scrum Guide Октомври 2011 (Oct 22, 2011 Update)”]

Версия 11.07.3.0 [пълен финален превод на “Scrum Guide Юли 2011 (Aug 15, 2011 Update)”]

 • Статус: преводът е пълен, финален.
 • Scrum_Guide_BG_v11.07.3.0.pdf, Scrum_Guide_BG_v11.07.3.0.docx – краен вид (таговете с термините са заместени със съответните им преводи)
 • Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.3.0.pdf, Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.3.0.docx – работен шаблонен вариант (с тагове около специалните термини)
 • Промени спрямо 11.07.2.0
  – Отразени са новопоявили се корекции по оригиналния S.G. от 15 Август 2011: на стр 6., в края на главата за Product Owner – приоритизация и набор от приоритети са заменени респективно с подредба и набор от изисквания.

Версия 11.07.2.0 [пълен финален превод на “Scrum Guide Юли 2011 (Aug 8 Update)”]

 • Статус: преводът е пълен, финален.
 • Scrum_Guide_BG_v11.07.2.0.pdf, Scrum_Guide_BG_v11.07.2.0.docx – краен вид (таговете с термините са заместени със съответните им преводи)
 • Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.2.0.pdf, Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.2.0.docx – работен шаблонен вариант (с тагове около специалните термини)
 • Промени спрямо 11.07.1.0rc1
  – Отразени са новопоявили се корекции по оригиналния S.G. от 8 Август 2011: в края на главата за Ретроспекцията има замяна на Екипа от Разработчици със Scrum Екипа.

Версия 11.07.2.0rc1 [пълен превод на “Scrum Guide Юли 2011 (Aug 2 Update)”]

 • Статус: преводът е пълен, пред-финална версия.
 • Scrum_Guide_BG_v11.07.2.0rc1.pdf, Scrum_Guide_BG_v11.07.2.0rc1.docx – краен вид (таговете с термините са заместени със съответните им преводи)
 • Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.2.0rc1.pdf, Scrum_Guide_Merged_BG_v11.07.2.0rc1.docx – работен шаблонен вариант (с тагове около специалните термини)
 • Промени спрямо 11.07.1.0beta1
  – Отразени са новопоявили се промени (корекции) от оригиналния S.G.
  – Минимални корекции по превода (запетаи, членуване, объркани шаблони, и др. подобни).

Версия 11.07.1.0beta1 [пълен превод на “Scrum Guide Юли 2011”]

Версия 11.07.1.0dev1 [draft; непълен превод на “Scrum Guide Юли 2011”]

Версия 0.9.4 [пълен draft превод на “Scrum Guide February 2010”]

 • Статус: преводът е пълен и използваем, макар да не е официализиран. Поради наличието на нова оригинална версия от юли 2011 бъдещи версии на превода на Scrum Guide 2011 не се очакват.
 • Scrum_Guide_BG_v0.9.4.pdf, Scrum_Guide_BG_v0.9.4.doc – краен вид (таговете с термините са заместени със съответните им преводи)
 • Scrum_Guide_Merged_BG_v0.9.4.pdf, Scrum_Guide_Merged_BG_v0.9.4.doc – работен шаблонен вариант (с тагове около специалните термини)
 • Промени спрямо предишната (0.9.3) версия:
  – Добавени са в скоби оригиналните термини, където са преведени (само в заглавията);
  – Корекция на вариация на екип с латинска буква в думата.

Версия 0.9.3 [draft превод на “Scrum Guide February 2010”]

 • Scrum_Guide_BG_v0.9.3.pdf, Scrum_Guide_BG_v0.9.3.docкраен вид (таговете с термините са заместени със съответните им преводи)
 • Scrum_Guide_Merged_BG_v0.9.3.pdf, Scrum_Guide_Merged_BG_v0.9.3.docработен шаблонен вариант (с тагове около специалните термини)
 • Промени спрямо предишната (0.9.2) версия: само в свойствата на файловете (заглавие на файла и автор); самото съдържание е същото.

Версия 0.9.2 [draft превод на “Scrum Guide February 2010”]

Версия 0.9.1 [draft превод на “Scrum Guide February 2010”]

Версия 0.9.0 [draft превод на “Scrum Guide February 2010”]